Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Fakulta biotechnológie a potravinárstva v piatok 7.2.2020 opäť privítala študentov stredných škôl z celého Slovenka aj zo zahraničia na pôde univerzity a v rámci Dňa otvorených dverí im sprostredkovala prehliadku jednotlivých katedier fakulty.

vložil: Dominik Hollý

6. februára 2020 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia 7th International Winter School „Animal Biotechnology 2020". Fotografie - TU

vložil: Dominik Hollý

Občianske združenie ŽIJEMVEDU.SK vyhlásilo ocenenie na podporu výnimočných študentov doktorandského štúdia na Slovensku.

vložil: Dominik Hollý

Vianočné mestečko pod Aulou SPU sa už tradične konalo v deň kultúrneho podujatia Dar SPU. Naša fakulta mala v mestečku svoje zastúpenie v podobe novovzniknutého Študentského spolku Pasteur.

vložil: Dominik Hollý

V  národnej súťaži mladých talentovaných ľudí Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2018/2019 zvíťazili v troch z dvanástich kategórií doktorandi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ocenenie si prevzali 17. decembra.