Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Pod záštitou EIT sa 27. - 28. novembra konal vo Varšave prvý ročník podujatia Foodhaton Let's beat up the food waste.

vložil: Dominik Hollý

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 20. novembra 2019 pod Aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity uskutočnil druhý ročník podujatia „Chlieb náš každodenný daj nám dnes“ v spolupráci Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

vložil: Dominik Hollý

Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva koná na SPU v Nitre slávnostné prijatie a ocenenie študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Na návrh dekanov fakúlt rektorka doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila okrem iných aj troch študentov FBP.

vložil: Dominik Hollý

V mesiaci november sa naša fakulta mala možnosť prezentovať hneď na dvoch významných podujatiach.

vložil: Dominik Hollý

V stredu, 13.11., sa v Študentskom domove Antona Bernoláka uskutočnil 13. ročník Klobásového festivalu a zúčastnilo sa ho osem tímov. Väčšinové zastúpenie mali tímy z FBP.