Aktuálne informácie

vložil: Peter Magdolen

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu biotechnológie v študijnom odbore 5.2.25 Biotechnológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 27. februára 2014 o 11:00 hod. ohajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Jaroslava Michalka, doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV Nitra.

vložil: Peter Magdolen

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu biotechnológie v študijnom odbore 5.2.25 Biotechnológie na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa bude konať dňa 28. januára 2014 o 10,00 hod. obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Nory Maruniakovej, doktorandky v dennej forme doktorandského štúdia na Katedre fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre.

vložil: Peter Magdolen

Pozývame Vás na XI. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa bude konať 27.-28.3. 2014 na zámku v Smoleniciach.

vložil: Peter Magdolen

Informačný seminár s besedou, určený pre vysokoškolských študentov na SPU v Nitre

vložil: Peter Magdolen

Výsledky štvrtého ročníka podpory a propagácie najlepších interných doktorandiek a doktorandov. V 4. ročníku programu rozhodla expertná hodnotiaca komisia o udelení finančnej podpory pre šesť najlepších. Medzi konkurenciou 81 nominovaných bola v kategórii prírodných vied ocenená interná doktorandka Katedry fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre Ing. Eva Tvrdá. K jej úspechu blahoželáme.