Aktuálne informácie

vložil: Tomáš Slanina

V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského si Vás dovoľujem srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou.

vložil: Tomáš Slanina

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 18. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.

vložil: Tomáš Slanina

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU).

vložil: Tomáš Slanina

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v spolupráci s Vydavateľstvom Slovenských CHOV, s.r.o., Centrom preŠtudenta a Združením mladých farmárov na Slovensku vyhlasujú súťaž o NAJ POĽNO ŠTUDENTA/ŠTUDENTKU.

vložil: Tomáš Slanina

FBP je spolu s FEM súčasťou európskeho konzorcia projektu MUNDUS EUROSENSE, ktoré ponúka štipendium na študijné pobyty do krajín Latinskej Ameriky.