Aktuálne informácie

vložil: Tomáš Slanina

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre Strednú a Východnú Európu (MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU).

vložil: Tomáš Slanina

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v spolupráci s Vydavateľstvom Slovenských CHOV, s.r.o., Centrom preŠtudenta a Združením mladých farmárov na Slovensku vyhlasujú súťaž o NAJ POĽNO ŠTUDENTA/ŠTUDENTKU.

vložil: Tomáš Slanina

FBP je spolu s FEM súčasťou európskeho konzorcia projektu MUNDUS EUROSENSE, ktoré ponúka štipendium na študijné pobyty do krajín Latinskej Ameriky.

vložil: Tomáš Slanina

Pred komisiou pre obhajoby dizertačných prác doktorandského študijného programu technológia potravín v študijnom odbore 6.1.13 Spracovanie poľnohospodárskych produktov ...

vložil: Peter Magdolen

Srdečne Vás pozývame na XII. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. - 27.3. 2015 v prekrásnom prostredí na zámku v Smoleniciach.