Aktuálne informácie

napísal Tomáš Slanina

Predseda vedeckej rady FBP SPU v Nitre oznamuje, že dňa 10. marca 2015 v posluchárni Z-01 SPU v Nitre sa uskutoční verejná habilitačná prednáška Mgr. Agnieszky Greń, PhD. na tému "Effects of biologically active substances on life systems".

napísal Tomáš Slanina

Granty určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny, ktoré umožňujú nezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov.

napísal Tomáš Slanina

 

  • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
  • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
  • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
  • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy

napísal Tomáš Slanina

V mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK Prirodovedeckej fakulty Univerzity Komenského si Vás dovoľujem srdečne pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou.

napísal Tomáš Slanina

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 18. ročník súťaže ─ Vedec roka SR.