Aktuálne informácie

vložil: Peter Magdolen

Pozývame Vás na VIII. vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou a XII. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou , ktoré sa budú konať dňa 23.4.2014 na FBP SPU v Nitre.

vložil: Peter Magdolen

Pozývame Vás na XI. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť a kontrola potravín, ktorá sa bude konať 27.-28.3. 2014 na zámku v Smoleniciach.

vložil: Peter Magdolen

Predseda Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre oznamuje, že dňa 20. m a r c a 2014 Ing. Lucia Zeleňáková, PhD., odborná asistentka Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre o 9.00 hod.  prednesie v posluchárni Z-01 SPU v Nitre verejnú habilitačnú prednášku