Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

V dňoch 20.- 23. mája 2019 sa konalo Fórum OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) vo Francúzsku v Paríži, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Odboru zahraničnej koordinácie Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

vložil: Dominik Hollý

Na základe Kritérií pre ocenenie doktorandov FBP za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity boli vyhodnotené publikačné výstupy za rok 2018.

vložil: Dominik Hollý

Na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť boli vyhodnotené publikačné výstupy za rok 2018.

vložil: Dominik Hollý

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre sa dňa 9.5.2019 konala výročná volebná konferencia odborového zväzu.

vložil: Dominik Hollý

Na SPU v Nitre sa 11. a 25. apríla konali workshopy zamerané na EIT Food Hub a jeho úlohu pri zapájaní začínajúcich podnikov do inovačného poľnohospodárstva a EIT Food Hub v Slovenskej republike.