Potravinárske analýzy

Analýza

Technika analýzy

Doba stanovenia

Kontakt

stanovenie pH mäsa, vajec

pH meter

< 30 min

doc. Haščík

037/641 4708

farba mäsa

spektrofotometria

< 30 min

doc. Haščík

037/641 4708

stanovenie obsahu voľnej vody v mäse

metóda Grau-Hamm

< 30 min

doc. Haščík

037/641 4708

stanovenie obsahu soli v mäsových výrobkoch

titračná metóda

< 1 hodiny

doc. Haščík

037/641 4708

stanovenie oxidačnej stability tukov

spektrofotometria

< 24 hodín

doc. Čanigová

037/641 4310

strižná sila mäsa

metóda Warner-Bratzler

< 4 hodín

doc. Haščík

037/641 4708

stanovenie obsahu soli v mäsových výrobkoch

titračná metóda

< 1 hodiny

doc. Haščík

037/641 4708

stanovenie tuku v mäkkých mäsových výrobkoch

butyrometrická metóda

< 1 hodiny

doc. Haščík

037/641 4708

stanovenie obsahu popola v mäse

vážková metóda

< 12 hodín

doc. Haščík

037/641 4708

       

stanovenie tuku v mlieku a mliečnych výrobkoch

butyrometrická metóda

< 30 min

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie základných zložiek mlieka kravského, ovčieho, kozieho a UHT

prístrojom Lactoscan

< 30 min

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie laktózy mlieka

prístrojom Polamat

< 30 min

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie bielkovín mlieka a mliečnych výrobkov

Kjeldhalová metóda

< 24 hodín

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie obsahu močoviny v mlieku

spektrofotometria

< 3 hodín

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie sušiny mlieka a mliečnych výrobkov

vážková metóda

< 24 hodín

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie obsahu vody v mede

refraktometricky

< 30 min

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie titračnej kyslosti medu

titračnou metódou

< 12 hodín

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie elektrickej vodivosti medu

konduktometrická metóda

< 30 min

doc. Čanigová

037/641 4310

dôkaz falšovania medu škrobom, sladovými výťažkami

Fieho metóda

< 2 hodín

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie mikrobiologickej kvality mlieka, mäsa a výrobkov

zrieďovacia kultivačná metóda

od 24 hodín do 10 dní

doc. Čanigová

037/641 4310

stanovenie antibiotickej rezistencie mikroorganizmov

disková difúzna metóda

< 72 hodín

doc. Čanigová

037/641 4310

identifikácia technologicky významných mikroorganizmov

biochemické testy a PCR metóda

podľa druhu izolátu

doc. Čanigová

037/641 4310

       

Detekcia baktérií pomocou real-time PCR

Real-time PCR

2 dni

prof. Kačániová

037/641 4494

Stanovenie počtov baktérií z tráviacich traktov zvierat a potravín

platňová zrieďovacia metóda

1 – 4 dni

prof. Kačániová

037/641 4494

Identifikácia baktérií z tráviacich traktov zvierat a potravín

základná identifikácia na diagnostických agaroch, biochemické testy, PCR reakcia

2 – 7 dní

prof. Kačániová

037/641 4494

Antimikrobiálna aktivita včelích produktov

disková difúzna metóda a MIC metóda

4 – 10 dní

prof. Kačániová

037/641 4494

Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných z potravín a tráviacich traktov zvierat

disková difúzna metóda a MIC metóda

4 – 10 dní

prof. Kačániová

037/641 4494

Izolácia čistých kultúr baktérií z tráviacich traktov zvierat a potravín

zrieďovacia metóda

4 – 10 dní

prof. Kačániová

037/641 4494

       

Mikrobiologický rozbor pitnej vody

platňová metóda

7-10 dní

Ing. Maková

037/641 4434

Chemický rozbor pitnej vody

kolorimetricky

7-10 dní

Ing. Maková

037/641 4434

       

Kvantitatívna mykologická analýza potravinárskych surovín,

platňová metóda

5 až 7 dní

prof. Tančinová 037/641 4433

Identifikácia mikroskopických húb (do rodov) priamo zo zaplesniveného materiálu

mikroskopická

< 24 hod.

prof. Tančinová 037/641 4433

Izolácia a identifikácia mikroskopických húb

kultivačná

7 až 10 dní

prof. Tančinová

037/641 4433

Identifikácia mikroskopických húb kontaminujúcich domáce a pracovné prostredie

mikroskopická

< 24 hod.

prof. Tančinová

037/641 4433

Identifikácia mikroskopických húb kontaminujúcich domáce a pracovné prostredie

platňová metóda

7 – 10 dní

prof. Tančinová

037/641 4433

       

Reologické vlastnosti pekárskej kvality múky

Farinograf, Extenzograf, Amylograf-E

< 5 dní

doc. Bojňanská

037/641 4703

Analýzy kvality cukrovej repy: refraktometrická sušina, popoloviny, cukornatosť

refraktometria,

konduktometria

< 72 hod.

doc. Bojňanská

037/641 4703

Stanovenie celkovej antioxidačnej kapacity

spektrofotometerická

< 96 hod.

doc. Bojňanská

037/641 4703

       

Dosledovateľnosť jelenieho mäsa na úroveň jedinca

Analýza mikrosatelitov

5 dní

Ing. Židek

037/641 4610

Dosledovateľnosť hovädzieho mäsa na úroveň jedinca

Analýza mikrosatelitov

5 dní

Ing. Židek

037/641 4610

Dosledovateľnosť bravčového mäsa na úroveň jedinca

Analýza mikrosatelitov

5 dní

Ing. Židek

037/641 4610

Druhová identifikácia produktov z lososa

PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Druhová identifikácia produktov z hovädzieho dobytka

RealTime PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Druhová identifikácia produktov z ošípaných

RealTime PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Druhová identifikácia produktov z oviec

RealTime PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Druhová identifikácia produktov z jeleňa

RealTime PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Druhová identifikácia produktov z daniela

RealTime PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Druhová identifikácia produktov zo srnca

RealTime PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Druhová identifikácia produktov z diviaka

PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Autentifikácia alergénov sóje v potravinách

RealTime PCR

3 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Autentifikácia alergénov kreviet v potravinách

RealTime PCR

3 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Autentifikácia alergénov rýb v potravinách

RealTime PCR

3 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Autentifikácia alergénov lupiny v potravinách

RealTime PCR

3 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Autentifikácia alergénov zeleru v potravinách

RealTime PCR

3 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Kontaminácia potravín potkanom a myšou

PCR

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

Nutrigenetická analýza jednobodových mutácií ovplyvňujúcich chuť, metabolizmus tukov, kofeínu, nikotínu, laktózy, vitamínov a iné

RealTime PCR

FRET sonda

2 dni

Ing. Židek

037/641 4610

       

Stanovenie obsahu makroelementov, mikroelementov a ťažkých kovov vo vzorkách pôdy a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu

AAS

dohoda

prof. Vollmannová

037/641 4374

doc. Tóth

037/641 4342

doc. Musilová

037/641 4606

Stanovenie obsahu Hg vo vzorkách pôdy a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu

AMA

dohoda

prof. Vollmannová

037/641 4374

doc. Tóth

037/641 4342

doc. Musilová

037/641 4606

Stanovenie obsahu kyseliny askorbovej vo vzorkách rastlinného pôvodu

HPLC

dohoda

prof. Vollmannová

037/641 4374

doc. Tóth

037/641 4342

doc. Musilová

037/6414606

Stanovenie obsahu flavonoidov vo vzorkách rastlinného pôvodu

HPLC

dohoda

prof. Vollmannová

037/641 4374

doc. Tóth

037/641 4342

doc. Musilová

037/641 4606

Stanovenie obsahu fenolových kyselín vo vzorkách rastlinného pôvodu

HPLC

dohoda

prof. Vollmannová

037/641 4374

doc. Tóth

037/641 4342

doc. Musilová

037/641 4606

Stanovenie celkového obsahu antokyánov vo vzorkách rastlinného pôvodu a v požívatinách

spektrofotometria

dohoda

prof. Vollmannová

037/641 4374

doc. Tóth

037/641 4342

doc. Musilová

037/641 4606

Stanovenie celkového obsahu polyfenolov vo vzorkách rastlinného pôvodu a v požívatinách

spektrofotometria

dohoda

prof. Vollmannová

037/641 4374

doc. Tóth

037/641 4342

doc. Musilová

037/641 4606

Stanovenie antioxidačnej aktivity vo vzorkách rastlinného pôvodu a v požívatinách

spektrofotometria

dohoda

prof. Vollmannová

037/641 4374

doc. Tóth

037/641 4342

doc. Musilová

037/641 4606

Biotechnologické analýzy

Analýza

Technika analýzy

Doba stanovenia

Kontakt

Stanovenie kompletného spermiogramu rýb, vtákov, cicavcov

- objem, koncentrácia, pH, parametre motility, test prežívateľnosti, abnormálne formy spermií,

CASA:

SpermVision

Mikroskopia

do 24 hod

Ing.Kováčik

037/641 4367

Hematologické analýzy krvi domácich zvierat

- krvný obraz, diferenciálna analýza, leukogram

Hematologický analyzátor: Abacus Junior Vet

do 15 min

Ing.Kováčik

037/641 4367

Biochemická analýzy telových tekutín (krv, moč, mlieko) domácich zvierat

- celkové bielkoviny, albumíny, AST, ALT, ALP, GGT, GLDH, kyselina močová, močovina, glukóza, cholesterol, celkové lipidy, bilirubín,

Spektroskopia:

Microlab 300,

GENESYS UV-Vis

do 8 hod

Ing.Kováčik

037/641 4367

Analýza prvkov v telových tekutinách:

- Ca, Mg, P, Cl, K, Na, Fe, Cu

Spektroskopia:

Easy Vet

do 8 hod

Ing.Kováčik

037/641 4367

Hormonálny profil telových tekutín

- progesterón, testosterón, estradiol, tyroxín, kortizol, FSH, LH,

ELISA:

dohodou

Ing.Kováčik

037/641 4367