DOD na našej fakulte

napísal (počet komentárov: 0)

V piatok 8. 2. 2019 sa v posluchárni pavilónu CH konal Deň otvorených dverí našej fakulty, na ktorý prišlo približne 70 našich možných budúcich študentov. V rámci programu mali účastníci možnosť dozvedieť sa o možnostiach štúdia na našej fakulte, pozrieť si laboratóriá výskumného strediska ABT ako aj priestory a laboratóriá našich katedier. Počas celého programu ich sprevádzali naši doktorandi.

 

 

Späť