Ing. Jambor a Ing. Vašíček medzi víťazmi súťaže SAPV

napísal (počet komentárov: 0)

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) ocenila na 54. valnom zhromaždení víťazov súťaže o najlepšiu vedeckú prácu roku 2018 mladých vedecko-výskumných pracovníkov v kategórii prác s významným teoretickým a aplikačným prínosom. Slávnostné odovzdávanie cien sa dňa 11.6.2019 konalo v kongresovej sále Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.

Už v poradí 15. ročník tejto súťaže pre mladých vedecko-výskumných pracovníkov priniesol významný úspech Ing. Tomášovi Jamborovi, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, ktorý získal 1. miesto v kategórií prác s významným teoretickým prínosom so súťažným článkom: „Parallel effect of 4-octylphenol and cyclic adenosine monophosphate (cAMP) alters steroidogenesis, cell viability and ROS production in mice Leydig cells’’, ktorý bol odpublikovaný v časopise Chemosphere (IF: 4,42).

Z rúk štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky MVDr. Gabriela Csicsaia, PhD. si prevzal ocenenie aj Ing. Jaromír Vašíček PhD. z Katedry biochémie a biotechnológie, Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra v Lužiankach. V rovnakej kategórií sa jeho súťažný článok s názvom: „Critical Assessment of the Efficiency of CD34 and CD133 Antibodies for Enrichment of Rabbit Hematopoietic Stem Cells“, publikovaný v časopise Biotechnology Progress (IF: 1,94) umiestnil na 3. mieste.

 

Späť