Delegácia z Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine v Temešvári

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V pondelok 28. octobra 2019 prijal dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., spolu s vedením fakulty šesťčlennú delegáciu z Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine v Temešvári (Rumunsko) vedenú dekanom Fakulty bioinžinierstva živočíšnych zdrojov prof. Nicolae Pascalaom, PhD. Návšteva rumunskej delegácie bola realizovaná v rámci programu Erasmus +, a jej cieľom bolo predovšetkým vytvorenie podmienok na rozvoj vzájomných vzťahov v oblasti mobilít študentov a zamestnancov oboch univerzít. Realizované stretnutie bolo zároveň vítaným impulzom pre rozvoj a zintenzívnenie spolupráce v oblasti výskumu a vzdelávania medzi oboma fakultami.

 

Späť