Inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva na Agrokomplexe národnom výstavisku - EIT Food Hub Awareness Day

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Dňa 6.11. 2019 sa zástupcovia EIT Food Hub zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Fakulty biotechnológie a potravinárstva zúčastnili výstavy Gastra a Kulinária na Agrokomplexe v Nitre, na ktorom využili možnosť oboznámiť odbornú i laickú verejnosť so svojimi aktivitami na tému „Inovatívne smery startupistov v oblasti potravinárstva“ v priestoroch Národného výstaviska Agrokomplex. V rámci odbornej časti informovala prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, o aktivitách EIT Food Hub na Slovensku, doc. Ing. Alica Bobková, PhD., prodekanka pre vzdelávanie, o možnostiach štúdia na fakulte a prepojení študijných odborov na prax. Následne účastníci Demo Day súťaže o najlepší potravinársky startup doc. Radoslav Židek, PhD. (Nu3Gen)  a Ing. Marek Petriľák  a Ing. Kristína Predanocyová (Naše Vaše) predstavili ich skúsenosti so založením startupu ako aj ich podnikateľské vízie do budúcnosti. Na záver sa zástupcovia potravinárskych firiem, štátnych inštitúcií a EIT Food Hub diskutovali o podpore malých začínajúcich podnikov v agrosektore.

 

Späť