Medaila pre prof. Kačániovú z Fakulty technologickej, Univerzity Tomáša Baťu

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

Je neuveriteľné, že fakulta má za sebou už pol storočia, to sú celé generácie inžinierov, vedcov a majstrov svojich odborov. Deň, kedy bola fakulta založená, teda 15. apríla, si uctili TF na slávnostnom galavečere spojenom s ocenením významných osobností fakulty. Galavečer bol zahájený v priestoroch Kongresového centra Zlín úderom 19. hodiny. Tam prebiehala hlavnú časť programu.

 

Počas večera bola možnosť nahliadnuť do histórie fakulty všemožnými spôsobmi. Uskutočnili sa  inšpiratívne prednášky, veľké osobnosti i malé perličky z minulosti. Počas galavečera bolo ocenených len 28 ľudí a medzi nimi aj prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., ktorej dekan FT  doc. Ing. Roman Čermák, Ph.D. spolu s rektorom UTB Zlín z prof. Ing. Vladimírom Sedlaříkom, Ph.D. odovzdali tombakovú medailu od autorky Mgr. Ireny Armutidisovej, ktorej náklad bol len 50 ks.

 

Pani profesorka dostala medailu za rozvoj FT, keď ešte pred niekoľkými rokmi vybudovala zahraničnú spoluprácu z touto fakultou aj Univerzitou, ktorá funguje až doteraz!

 

Späť