Medzinárodná konferencia „Risk Factors of Food Chain“ oslávila v Osrblí svoje 20. výročie

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V dňoch 9. - 11. septembra sa v Osrblí uskutočnil už dvadsiaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Risk Factors of Food Chain (RFFCH). Hlavným organizátorom tohto ročníka bol kolektív z Katedry Fyziológie živočíchov, ktorý stál aj pri zrode tejto vedeckej udalosti. Konferencie sa tohto roku zúčastnilo takmer 70 účastníkov z vedeckých pracovísk zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Talianska. Sekciu plenárnych prednášok o vplyve kontaminantov životného prostredia na rastliny, človeka, či živočíchov otvoril úvodnou rečou a prvou plenárnou prednáškou prof. Peter Massányi. Ten okrem iného poprial všetkým účastníkom príjemný čas na konferencii a množstvo plodných odborných debát o riešených problematikách. Príjemným zakončením úvodného dňa bol bowlingový turnaj medzi jednotlivými pracoviskami, spojený s odbornými, ale aj priateľskými rozhovormi pri pohári vína. Utorok sa od rána niesol v znamení prednášok a prezentácií elektronických posterov, počas ktorých sa pred vedeckým plénom predstavila so svojimi príspevkami aj väčšina členov Katedry fyziológie živočíchov. Organizátori pripravili hosťom konferencie po poobednej sekcii milé prekvapenie v podobe výletu historickým vláčikom Čiernohronskej železnice spojený s ochutnávkou slovenskej ľudovej hudby a krásy stredoslovenskej prírody. Druhý konferenčný deň zavŕšil spoločenský večer, kde zúčastnených privítal príhovorom dekan FBP, prof. Norbert Lukáč. Spoločenský večer sa niesol v duchu priateľského posedenia a tiež tanečnej zábavy. V stredu, posledný deň konferencie, sa všetci účastníci stretli na posledných prednáškach, po ktorých organizátori vyhlásili najlepších prezentujúcich. Pri príležitosti okrúhleho výročia konferencie, organizátori pripravili putovnú trofej s logom konferencie a s doterajšími dejiskami. Túto trofej si z rúk prof. Lukáča prevzala prof. Małgorzata Dżugan z Univerzity v Rzesowe, ktorá bude RFFCH organizovať budúci rok. Profesorka Dżugan následne pozvala zúčastnených na nadchádzajúci ročník do Poľska a poďakovala tímu z Katedry fyziológie živočíchov za kvalitne zvládnutú konferenciu. Vedecké príspevky z konferencie boli spracované vo forme Zborníka abstraktov, vydaného Vydavateľstvom SPU, respektíve publikované vo vedeckom časopise Archives of Ecotoxicology. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky konferencie.

Kolektív KFŽ

 

Späť