SR predsedajúca krajina na Fóre OECD v Paríži

vložil: Dominik Hollý počet komentáov: 0

V dňoch 20.- 23. mája 2019 sa konalo Fórum OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) vo Francúzsku v Paríži, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Odboru zahraničnej koordinácie Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

OECD je medzivládnou ekonomickou organizáciou, ktorej členovia uznávajú hodnoty demokracie a princípy trhového hospodárstva. Úlohou OECD je pomôcť svojim členským štátom budovať silné hospodárstva, zvýšiť ich efektivitu, ako aj rozširovať liberalizáciu medzinárodného obchodu. OECD má taktiež pomôcť udržiavať stabilitu a rozvíjať národné ekonomiky. Je to predovšetkým fórum pre diskusiu a výmenu názorov o dobrých i zlých skúsenostiach. V niektorých konkrétnych oblastiach má však OECD aj normotvornú úlohu (napríklad v poľnohospodárskych kódoch a schémach). Problematike poľnohospodárstva sa OECD venuje od svojho vzniku. Členom OECD je SR od roku 2000. Členstvo SR v OECD koordinuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Fórum OECD spája zástupcov vlád na vysokej úrovni z členských krajín OECD a kľúčových partnerov so zainteresovanými stranami z občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, odborových zväzov, akademickej obce a médií s cieľom diskutovať o svetových otázkach a výzvach. Slovenská republika bola predsedajúcou krajinou po prvý raz od svojho vstupu do tejto organizácie.

Spolupredsedajúce krajiny boli Kanada a Južná Kórea. Cieľom slovenského predsedníctva bolo vytvoriť aktívnu platformu na ministerský dialóg na dôležité témy v digitalizácii alebo obchode digitálnej transformácie. Predstavitelia sa na stretnutí venovali rôznym témam, ako digitálna transformácia a rast, digitálna bezpečnosť a inovácie ako motor inteligentných riešení pre lepší život a pod. Témou slovenského predsedníctva bolo Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy. Slovensko je zároveň historicky prvou krajinou stredoeurópskeho regiónu v takejto funkcii.

Súčasťou programu bola vysoko aktuálna téma Digitalizácia a Poľnohospodárstvo. Počas fóra, kde predsedajúcou krajinou bolo Slovensko, boli ponúkané aj tradičné slovenské produkty a špeciality.

 

Späť