Ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť v roku 2018

napísal (počet komentárov: 0)

Na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť boli vyhodnotené publikačné výstupy za rok 2018. Medzi najúspešnejších pracovníkov v publikačnej činnosti v roku 2018 patria: prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. z Katedry biochémie a biotechnológie, prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. z Katedry mikrobiológie, Ing. Eva Tvrdá, PhD. a prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. z Katedry fyziológie živočíchov, Ing. Július Árvay, PhD. z Katedry chémie, Ing. Jaromír Vašíček, PhD. z Katedry biochémie a biotechnológie a Ing. Eva Ivanišová, PhD. z Katedry technológie a kvality rastlinných produktov.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v publikačných aktivitách v roku 2019.

Späť