Promócie inžinierov

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 4. 6. 2019 o 9 00 a 11 30 hod. sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého (inžinierskeho) stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre.

Slávnostnej promócie sa zúčastnilo 147 absolventov, v dennej forme štúdia 139 a v externej forme 8 . Absolventi FBP boli promovaní v nasledovných študijných programoch:

Bezpečnosť a kontrola potravín (denná forma) - 68  študentov

Bezpečnosť a kontrola potravín (externá forma) - 8 študentov

Technológia potravín - 24 študentov

Aplikovaná biológia - 35 študentov

Agrobiotechnológie - 12 študentov

 

Prajeme veľa úspechov v ďalšom živote.

 

Späť