Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom doktorandského štúdia FBP

napísal (počet komentárov: 0)

Dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. dňa 8. 10. 2021 slávnostne odovzdal diplomy absolventom III. stupňa vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2020/2021 ukončilo štúdium 8 doktorandov, z toho 3 doktorandi v študijnom programe agrobiotechnológie, 3 doktorandi v študijnom programe technológia potravín a 2 doktorandi v študijnom programe molekulárna biológia.

Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa promócie konali v úzkom kruhu v zasadacej miestnosti dekanátu FBP za prítomnosti pána dekana, pani prodekanky prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD. a absolventov úspešne ukončeného doktorandského štúdia.

Naším absolventkám a absolventom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov !

 

Ísť späť