Študentská vedecká konferencia FBP SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Vážené kolegyne, kolegovia, milí doktorandi a študenti,

srdečne Vás pozývame na IX. vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou a XIII. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškoslkého štúdia s medzinárodnou účasťou, ktoré sa bude konať dňa 22.04.2015 na FBP SPU v Nitre.

Všetky potrebné informácie o konaní konferencie, spolu s registračným formulárom, šablónou a vzorom príspevkov nájdete na stránke https://sites.google.com/site/studentconferencefbfs/. Prosím o sprostredkovanie informácií Vašim doktorandom a študentom.

Tešíme sa na Vašú účasť!

 

S pozdravom Organizačný výbor

Späť