Výročná volebná konferencia odborového zväzu

napísal (počet komentárov: 0)

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre sa dňa 9.5.2019 konala výročná volebná konferencia odborového zväzu. Delegáti konferencie si zvolili na funkčné obdobie 2019 až 2023 nových členov Fakultného výboru OZ, zástupcov fakulty vo Výbore univerzitnej odborovej organizácii a tiež predsedu FV OZ FBP, ktorým sa väčšinou hlasov stala p. doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.

Srdečne gratulujeme.

 

Späť