Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2018

Plán vedeckých a odborných podujatí na rok 2018