Kalendár udalostí 08.11.2020

nedeľa, 08.11.2020

NÁZOV PODUJATIA v SJ

XIV. vedecká  konferencia doktorandov

NÁZOV PODUJATIA v AJ

XIV. International Scientific Conference of PhD. students

TYP PODUJATIA

Medzinárodná študentská  vedecká konferencia

MIESTO KONANIA

Cvičebne katedier FBP SPU v Nitre

GARANT PODUJATIA

 prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Fakulta biotechnológie a potravinárstvaSPU v Nitre

KONTAKTNÁ ADRESA

adriana.kolesarova@uniag.sk, dekfbp@uniag.sk www.fbp.uniag.sk

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský, český, poľský, anglický

KRÁTKY POPIS

Cieľom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie je prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti doktorandov, ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými u zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých škôl.