XIII. vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

Cieľom medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie je prezentovať výsledky vedeckovýskumnej činnosti doktorandov, ako aj výmena skúseností s poznatkami dosiahnutými u zúčastnených študentov domácich a zahraničných vysokých škôl.

vkd.uniag.sk

Ísť späť