INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

1. Technológia potravín (TNi)

  • Garant: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
  • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

2. Agrobiotechnológie (ATi)

  • Garant:prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
  • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

3. Aplikovaná biológia (ABi)

  • Garant: prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.
  • Štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

4. Bezpečnosť a kontrola potravín (BKi)

  • Garant: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
  • Štúdium sa uskutočňuje v dennej a externej forme.

5. Food Safety and Control (FSCi)

  • Graduator of the study program: prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
  • Study plan FSCi