Študijné programy doktorandského štúdia

 

1. Technológia potravín

(4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)

 

2. Agrobiotechnológie

(4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)

 

3. Molekulárna biológia

(4 roky DF, 5 rokov EF štúdia)

 

4. Potravinové zdroje a biotechnológie (Food Resources and Biotechnology)
(4 roky DF, anglický jazy)