Športový deň FBP

Už tradične na Fakulte biotechnológie a potravinárstva organizuje Fakultná organizácia odborového zväzu na FBP v spolupráci s Vedením FBP spoločenské podujatie pre svojich zamestnancov. V minulých rokoch to bol „Juniáles“ a tento rok si zamestnanci po druhýkrát vybrali športový deň, pričom sme si zmerali sily v bowlingu. Podujatie sa uskutočnilo v piatok 1.12.2017 v priestoroch obchodného centra Mlyny a zúčastnili sa ho zamestnanci a doktorandi v zastúpení všetkých pracovísk fakulty. Športový deň otvorili a s úvodným slovom vystúpili hlavní organizátori podujatia, dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., a predsedníčka FV OZ FBP Ing. Alica Bobková, PhD. Vo svojom príhovore vyzdvihli myšlienku tohto podujatia a vyjadrili radosť z toho, že zamestnanci fakulty prejavili záujem o tento typ spoločného stretnutia a zúčastnili sa ho v takom hojnom počte. K dobrej nálade a príjemnému pocitu okrem športového pohybu prispelo aj dobré občerstvenie. Príjemným zakončením bolo vyhlásenie víťazov v kategórií jednotlivcov aj družstiev (katedier). Podujatie sa naozaj vydarilo, o čom svedčí aj odozva na fakulte a snaha si to zopakovať. Pre organizátorov tohto podujatia je to určite zaväzujúce aj do budúcna, ale nesmierne je potešiteľný aj fakt, že sme fakulta, ktorá okrem úspechov na poli vedy a výskumu, sa vie stretnúť  aj pri takejto príležitosti.

                                                                                                          Ing. Alica Bobková, PhD.

                                                                                                          predsedníčka FV OZ FBP

Stretnutie s bývalými zamestnancami FBP

Každý rok v decembri sa už stalo pravidlom, že si Vedenie fakulty biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s odborovou organizáciou FBP uctí svojich bývalých zamestnancov, kolegov a zorganizuje pre nich predvianočné posedenia v priestoroch ŠD              A. Bernoláka. Tento rok sa toto podujatie bude konať 8.12.2017 o 15 00 hod.

Zloženie členov Odborovej organizácie

Zloženie členov Odborovej organizácie