Literárna súťaž "Naša bezpečnosť nie je samozrejmosť...."

Minister obrany SR Peter Gajdoš vyhlásil 13. ročník literárnej súťaže na tému: NAŠA BEZPEČNOSŤ NIE JE SAMOZREJMOSŤ.... Literárna súťaž je vyhlásená v dvoch osobitných kategóriách pre študentov stredných a vysokých škôl. Autori troch najlepších prác v každej kategórii budú odmenení finančnými a vecnými cenami.

Podrobnosti o súťaži nájdete na web stránke www.mosr.sk a na FB profile www.facebook.com/mosr.sk.

Späť