Program Vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou

Prinášame Vám program Vedeckej konferencie doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 7. novembra 2017

Späť