Kandidáti pre voľby kandidáta na funkciu dekana FBP SPU v Nitre

Akademický senát  FBP SPU v Nitre na svojom zasadnutí 12. apríla 2022 vyhlásil voľby kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 - 2027. Kandidáti pre voľby kandidáta na funkciu dekana FBP SPU v Nitre, ktorí vyjadrili súhlas s návrhom:

prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
 

Verejné predstavenie kandidátov na funkciu dekana a prezentácia ich volebných téz sa uskutoční na verejnom zhromaždení Akademickej obce FBP SPU v Nitre 31. mája 2022 od 13.00 h v posluchárni CH, pavilón CH SPU v Nitre.

Ísť späť