Obhajoby dizertačných prác 2018

Obhajoby dizertačných prác na FBP SPU v Nitre sa uskutočnia v dňoch 27. júna 2018.

V prílohe nájdete presné miesto a čas konania obhajob jednotlivých študentov.

 

Späť