Skúšobné komisie na obhajoby dizertačných prác III. stupňa vysokoškolského štúdia na FBP

Skúšobné komisie na obhajoby dizertačných prác III. stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte biotechnológie apotravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

Agrobiotechnológie

Molekulárna biológia

Technológia potravín

Späť