Vyhlásenie volieb do AS FBP SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FBP SPU v Nitre

Doplňujúce voľby do AS FBP SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FBP SPU v Nitre na deň 11.10. 2017. V prípade potreby opakovania volieb vyhlasuje 2. kolo volieb na deň 18. 10. 2017.

Späť