Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FBP SPU
v Nitre pre akademický rok 2019-2020

 

Bližšie informácie v prílohách:

Podmienky prijímacieho konania na doktorandské štúdium na FBP SPU v Nitre pre akademický rok 2019-2020

Poplatok za prihlášku - 2019/2020