Prevádzková/odborná prax študentov FBP

Prosíme  študentov, aby pri výbere miesta výkonu praxe uprednostnili tieto odporúčané podniky a čo najskôr sa nahlásili Ing. D. Kozelovej, PhD.
Zoznam odporúčaných  podnikov sa bude ešte dopĺňať.

 

Aplikovaná biológia

Slovenské biologické služby s.r.o.

ÚGBR SAV Nitra

 

Potraviny a technológie v gastronómii, Bezpečnosť a kontrola potravín, Agrobiotechnológie, Agropotravinárstvo, Vinárstvo, Technológia potravín

TAURIS NITRIA s.r.o.

PD MESTEČKO

Delicia Destileria, s.r.o.

PENAM  SLOVAKIA, a.s.

Cloetta Slovakia s.r.o.  

Novofruct SK s.r.o.

ALFA BIO s.r.o.

MILSY  a.s.

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Berto SK s.r.o.

BILLA s.r.o

KRUP s.r.o. (Nitra, B. Bystrica)

Pekáreň a cukráreň Topec

Levická sladovňa (Osivo Zvolen a. s.)

Sladovňa Michalovce

Lycos Trnavské Sladovne s. r. o.

Equus Vinica

Preto Ryba Žilina s. r. o.

Víno Nitra

McCarter, a.s.

Gemerprodukt Valice - OVD