Témy a časový harmonogram prijímacieho konania III. stupňa VŠ:

 

UPOZORNENIE:

Po podaní elektronickej prihlášky doručte jej vytlačenú verziu spolu s ostatnými materiálmi (Životopis, potvrdenie o uhradení poplatku, Rámcový projekt, Doklady o vzdelaní) na Vedeckovýskumné oddelenie dekanátu FBP.