Vymenúvacie konanie 2014

 

Poráčová Janka, doc. MVDr., PhD.