Pokyny pre štátne záverečné skúšky
Posudky záverečných prác
Vzory
Dôležité dátumy
Výučba (koniec LS) Do 17. 4. 2020
Zápočet 13. 4. – 17. 4. 2020
Skúšobné obdobie

Do 26. 6. 2020 /formu ukončenia predmetu predpís. spôsobom určí garant predmetu/

Vloženie ZP do UIS Do 5. 6. 2020 /tlačená verzia DP sa v tomto akad. roku neodovzdáva/
Vloženie nepodpísaných posudkov (oponentský, školiteľský) do UIS Do 26. 6. 2020
Štátnice (Bc.) 6. 7. – 10. 7. 2020
Promócie Zrušené

 

Formulár téz ZP
Smernica o záverečných prácach 2/2020
Nové študijné odbory FBP
Komisie ŠBS