Agropotravinárstvo

 

Profil absolventa

Absolvent bude poznať faktory ovplyvňujúce formovanie kvality produkcie vrátane genotypu, pestovateľského prostredia, technológie pestovania a chovu hospodárskych zvierat. Získa znalosti o biochemických, chemických a fyzikálnych zmenách, procesoch prebiehajúcich v poľnohospodárskych produktoch ako počas ich tvorby, tak aj pri pozberovom ošetrovaní a skladovaní. Zvládne moderné spôsoby uskladnenia (úschovy) poľnohospodárskych produktov a potravín z hľadiska kvality a ekonomiky. Dokáže hodnotiť a analyzovať suroviny a potraviny z rôznych aspektov kvality v zmysle Zákona o potravinách SR a medzinárodných štandardov. Oboznámi sa s možnosťami spracovania a finalizácie poľnohospodárskej produkcie a jej výhodnejšieho speňažovania. Môže pokračovať v štúdiu inžinierskeho programu „Technológia potravín”, alebo v inom príbuznom študijnom programe.

Uplatnenie absolventa
  • potravinárske podniky a akciové spoločnostihlavne na úseku nákupu, skladovania
  • hodnotenia kvality surovín a výrobkov
  • poľnohospodárske podniky rôznych foriem, najmä s realizáciou spracovania produkcie
  • podniky služieb, kontrolné inštitúcie, poisťovníctvo a organizácie pre vnútorný
  • medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami
Študijný plán
Kontakty

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Ing. Beáta Zelenáková
tel.: 037/641 5386
Email: Beata.Zelenakova@uniag.sk

Ing. Katarína Gurčíková
tel.: 037/641 5384
Email: Katarina.Gurcikova@uniag.sk

Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk