CASEE konzorcium rieši projekt COVIMO zameraný na virtuálne mobility

napísal (počet komentárov: 0)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobilityCOVIMO (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA226-HE-094453).Projekt je koordinovaný Českou zemědelskou univerzitou v Prahe. Partnermi projektu sú okrem SPU tiež ďalší členovia CASEE konzorcia: University of Natural Resources and LifeSciences (BOKU), Rakúsko; University of Sarajevo (UNSA), Bosna a Hercegovina; University of Zagreb (UNIZG), Chorvátsko; Hungarian University of Agriculture and LifeSciences (MATE), Maďarsko; State Agrarian University of Moldova (SAUM), Moldavsko; Warsaw University of LifeSciences (SGGW) Poľsko a University of Ljubljana (UNI-LJ), Slovinko.

Cieľom projektu COVIMO je vypracovať medzinárodný manuál príkladov prenosných osvedčených postupov; scenáre reakcií minimalizujúcich účinky rôznych udalostí na vzdelávanie; školiace materiály pre študentov a zamestnancov, ktoré im umožnia lepšie sa adaptovať na online vzdelávanie a lepšie využívať nástroje online vzdelávania; virtuálna realita na uskutočňovanie on-line mobilít študentov a zamestnancov, ktorá sa bude experimentálne testovať v medzinárodnom spoločnom magisterskom študijnom programe siete CASEE „Dunaj AgriFood Master - udržateľnosť v poľnohospodárstve, výrobe potravín a potravinárskych technológiách v podunajskej oblasti“ (DAFM).

SPU je v rámci projektu koordinátorom diseminačných aktivít a tiež participuje na všetkých ďalších projektových aktivitách.

Koordinátorkou projektu za SPU je prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., spoluriešiteľmi sú Ing. Ľubomír Belej, PhD., PaedDr. Silvia Jakabová, PhD., Ing. Eva Ivanišová, PhD., prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD., prof. Ing. Judita Lidiková, PhD., doc. Ing. Alica Bobková, PhD., doc. Ing. Jana Maková, PhD., Ing. Eva Piecková a Ing. Tomáš Jambor, PhD. Technickú a administratívnu podporu projektu zabezpečujúMgr. Dominik Hollý, Radmila Pavlíková a Ing. Zuzana Ácsová.

 

Ísť späť