Disemináciu projektu COVIMO v CASEE konzorciu koordinuje FBP

napísal (počet komentárov: 0)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva aktuálne rieši medzinárodný projekt Erasmus+ KA2 strategické partnerstvá pod názvom Pandémia COVID-19 „otvára príležitosť“ pre prechod k novej a integrujúcejšej internacionalizácii prostredníctvom virtuálnej mobility – COVIMO (číslo projektu 2020-1-CZ01-KA226-HE-094453). Projekt je koordinovaný Českou zemědelskou univerzitou v Prahe. Partnermi projektu sú okrem SPU tiež ďalší členovia CASEE konzorcia: University of Natural Resources and LifeSciences (BOKU), Rakúsko; University of Sarajevo (UNSA), Bosna a Hercegovina; University of Zagreb (UNIZG), Chorvátsko; Hungarian University of Agriculture and LifeSciences (MATE), Maďarsko; State Agrarian University of Moldova (SAUM), Moldavsko; Warsaw University of LifeSciences (SGGW) Poľsko a University of Ljubljana (UNI-LJ), Slovinko.

Úlohou SPU je koordinovať diseminačné aktivity projektu. Projektový tím rieši aktuálne úlohy počas pravidelných online stretnutí na nadnárodnej úrovni, ako aj prezenčných stretnutí na národnej úrovni. Stretnutie na národnej úrovni sa uskutočnilo 22. októbra 2021.

Riešitelia projektu pripravujú medzinárodný manuál príkladov prenosných osvedčených postupov; scenáre reakcií minimalizujúcich účinky rôznych udalostí na vzdelávanie; školiace materiály pre študentov a zamestnancov, ktoré im umožnia lepšie sa adaptovať na online vzdelávanie a lepšie využívať nástroje online vzdelávania; virtuálna realita na uskutočňovanie on-line mobilít študentov a zamestnancov.

 

Ísť späť