Ocenenia Ústavu aplikovanej biológie

Pracovníci a doktorandi Ústavu aplikovanej biológie FBP získali od roku 2012 nasledovné ocenenia:

2012

 • Kolesárová Adriana, doc., Ing., PhD. získala Cenu SAPV za vedecký článok v kategórii pracovníkov do 35
  rokov,

 • Tvrdá Eva, Ing. - rektor SPU udelil cenu za mimoriadne výsledky vo vedeckej činnosti a 3. miesto na MendelNet v sekcii Biológia živočíchov na Students Conferencev Brne.

 • Slanina Tomáš, Ing. získal 1. miesto za posterovú prezentáciu na konferencii „Risk factors of food chain“ v Topoľčiankach,

 • Kňažická Zuzana, Ing. a Chňapek Milan, Ing., PhD. získali ocenenie za dizajn posterovej prezentácie na konferencii „Biotechnológie a kvalita surovín a potravín 2012“,

 • Kňažická Zuzana, Ing. získala aj diplom na konferencii „Preveda“ Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012.

 

2013

 • Bulla Jozef, prof., Ing., DrSc. -  minister školstva, vedy, výskumu a športu SR udelil dňa 28.11.2013 Veľkú medailu Samuela Mikovíniho za celoživotnú vedeckú činnosť a vytvorenie medzinárodne akceptovanej vedeckej školy fyziologickej genetiky živočíchov.

 • Bulla Jozef, prof., Ing., DrSc. – Poľnohospodárska univerzita v Krakove udelila  ocenenie „Medal 60-lecia Uniwersytetu Rolniczego v Krakove“.

 • Vašíček Jaromír, Ing., PhD. – ocenenie  Študentská osobnosť Slovenska  pre školský rok 2012/2013 za vynikajúcu dizertačnú prácu

 • Bulla Jozef, prof., Ing., DrSc. - rektor SPU udelil pri príležitosti 10. výročia vzniku FBP medailu za rozvoj SPU.

 

2014

 • Lukáč Norbert, prof., Ing., PhD. - Víťazná prezentácia na „International Conference on Agriculture and Forestry 2014 (ICOAF 2014) Colombo - Sri Lanka KFŽ

 • Zbyňovská Katarína, Ing. – dekan FBP udelil Cenu dekana za najlepšiu grafickú úpravu posteru, 9. Medzinárodná konferencia „Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs“, Mojmírovce, 29.- 30.1.2014 (KFŽ)

 • Kňažická Zuzana, Ing., PhD. – Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila cenu SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov za najlepšiu vedeckú prácu (KFŽ)

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. - Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2013/2014 – na základe internetového hlasovania bola udelená cena v kategórii: Cena verejnosti alebo Cena
  Hospodárskych novín

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. – rektor SPU v Nitre udelil ďakovný list za mimoriadne výsledky v študijnej a vedeckovýskumnej oblasti a reprezentáciu univerzity (KFŽ)

 

2015

 • Bulla Jozef, prof., Ing., DrSc. – Nitriansky samosprávny kraj udelil ocenenie za mimoriadne celoživotné zásluhy o rozvoj slovenskej vedy a školstva a za šírenie dobrého mena kraja a Slovenska v zahraničí, ocenený 20.11.2015

 • Kolesárová Adriana, doc., Ing., PhD. dekan Fakulty of animal science and biotechnology Banat Univetsity of Agricultural Science and Veterinary, Timisoara-Romania udelil čestnú medailu za dlhoročnú spoluprácu s fakultou dňa 28.5. 2015

 • Packová Dagmara, Ing. – rektor SPU v Nitre udelil cenu rektora pri príležitosti  medzinárodného dňa študentstva dňa 18.11.2015

 • Petruška Peter, Ing. – Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave udelila diplom – Súťaž mladých vedeckých pracovníkov, 3. miesto v sekcii Poľnohospodárske vedy za karentový článok „Antioxidant supplementation and purification of semen for improves artificial insemination in livestock species. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 2014, 38, 643–652, ocenený 30.11.2015

 

2016

 • Jambor Tomáš, Ing. – rektor SPU v Nitre ocenil pri príležitosti 17. novembra úspešných a výnimočných študentov, ktorí reprezentujú univerzitu a svojimi aktivitami šíria jej dobré meno doma a v zahraničí

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. - Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave udelila  3. miesto v súťaži mladých vedeckých  pracovníkov usporiadanej Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy  

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. – Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila 3. miesto za najlepšiu prácu s teoretickým prínosom

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka udelilo Cena za najlepšiu vedeckú prácu roku 2015 v súťaži mladých vedeckých pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v odbore živočíšnej výroby

 • Kolesárová Adriana, doc., Ing., PhD. – 2016 – ocenenie za najlepšiu prednášku na medzinárodnej vedeckej konferencii Quality and Safety in Food Production Chain, na univerzite Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, v Poľsku (KFŽ)

 

2017

 • Kolesárová Adriana, prof., Ing., PhD. – nominantka na Slovenku roka 2017 v kategórii Veda a výskum organizované spoločnosťou STAR production, s.r.o. pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku

 • Jambor Tomáš, Ing. – Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila 1. miesto v súťaži mladých vedcov za najlepšiu vedeckú prácu uplynulého roka 2016 uverejnenú v časopise Environmental Pollution (IF:4,839)

 • Jambor Tomáš, Ing. – prezident Slovenskej republiky udelil ocenenie Študentská osobnosť roka 2017 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo a drevárstvo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a organizácie Junior Chamber International – Slovakia (KFŽ)

 • Kolesárová Adriana, prof., Ing., PhD.  – nominantka na Slovenku roka 2017 v kategórií Veda a výskum organizované spoločnosťou STAR production, s.r.o. pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. (KFŽ)

 

2018

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. – Literárny fond udelil prémiu za trojročný vedecký ohlas

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. - Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave udelila  1. miesto v poľnohospodárskej sekcii v súťaži mladých vedeckých  pracovníkov do 35 rokov vyhlásenej Slovenskou spoločnosťou pre  poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV.

 • Zbyňovská Katarína, Ing., PhD. - Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave udelila  2. miesto v poľnohospodárskej sekcii v súťaži mladých vedeckých  pracovníkov do 35 rokov vyhlásenej Slovenskou spoločnosťou pre  poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV.

 • Kolesárová Adriana, prof., Ing., PhD. – udelené Čestné uznanie 13. júna 2018 v Bratislave v projekte L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede s projektom „Nutraceutiká – biologické a biotechnologické aspekty zlepšenia zdravia žien“
   
 • Kolesárová Adriana, prof., Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017

 • Lukáč Norbert, prof., Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017

 • Massányi Peter, prof., MVDr., DrSc. - dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil Cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2017

 

2019

 • Baldovská Simona, Ing. – víťaz SR získala  medzinárodné ocenenie EIT Food RIS Talents – súťaž o odbornú špecializovanú stáž v rámci EIT Food – získala 4-mesačnú stáž v Inštitútemorského výskumu (IIM-CSIC / Instituto de Investigaciones Marinas - Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Vigo, Španielsko – KFŽ, FBP

 • Ďuračka Michal, Ing. – 1. miesto  Medzinárodná konferencia –European Society for Domestic Animal Reproduction Conference 2019 – Petrohrad, Rusko
   
 • Ďuračka Michal, Ing. – ocenenie Zvedavec roka 2019 – 3. miesto – súťaž pre PhD. študentov Zvedavec roka 2019 – odovzdanie prebehlo na konferencii „Žijem vedu naživo 2019“, ktorú zastrešilo „žijemvedu, o.z.“ – Stavebná fakulta STU v Bratislave – KFŽ, FBP
   
 • Tvrdá Eva, Ing., PhD.  L’ORÉAL – Unesco pre ženy vo vede 2019 –medzi 5 finalistkami tretieho ročníka súťaže Pre ženy vo vede, ktorú organizuje Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou akadémiou vied (SAV).
   
 • Jambor Tomáš, Ing., PhD. - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied udelila 1. miesto za najlepšiu vedeckú prácu roku 2018 mladých vedecko-výskumných pracovníkov v kategórii prác s významným teoretickým a aplikačným prínosom.

 • Tirpák Filip, Ing. – rektorka SPU v Nitre udelila cenu rektorky za výskum a vývoj pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva.

 • Tirpák Filip, Ing. – dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie doktorandov FBP za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity
   
 • Halo Marko, Ing. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie doktorandov FBP za publikačnú činnosť a mimoriadne aktivity

 • Massányi Peter, prof., MVDr., DrSc. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť

 • Tvrdá Eva, Ing., PhD. - dekan FBP SPU v Nitre udelil cenu dekana za publikačnú činnosť v roku 2018 na základe Kritérií pre ocenenie pracovníkov FBP za publikačnú činnosť

 

2020

 • Michalko Jaroslav, Ing., PhD. – EIT Food – 1. miesto na EIT Food Innovation Prizes 2020, Slovakia

 • Jambor Tomáš, Ing., PhD.  – ocenenie za projekt ECODISH – FBP, KFŽ

 • Ďuračka Michal, Ing. – Čestné uznanie za vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, SPU v Nitre - FBP
   
 • Ďuračka Michal, Ing. – rektorka udelila Cenu za najkvalitnejší publikačný výstup doktoranda za rok 2019 – FBP, KFŽ
   
 • Tirpák Filip, Ing., PhD. -  Čestné uznanie za  prezentáciu na medzinárodnej konferencii Risk Factors of Food Chain 2019, SPU v Nitre – FBP 2021

 • Michalko Jaroslav, Ing., PhD. a Jambor Tomáš, Ing., PhD.  (EcoDish – from field to plate, from plate to field; Green Tec Lab Nitra regional Bootcamp, online, 20.10.2021)

 • Michalko Jaroslav, Ing., PhD. – 1. miesto v Európskom kole EIT Jumstarter s projektom BioConvert

 • Jambor Tomáš, Ing., PhD.  - Mladá vedecká osobnosť roka za publikáciu Endocrine-disrupting chemicals rapidly affect intercellular signaling in Leydig cells v časopise Toxicology and applied pharmacology (IF: 4,219)

 • Eva Tvrdá, Ing., PhD. – ocenenie Vedecké práce s najvyšším počtom vedeckých ohlasov podľa SCI za publikáciu Bibliometrics: tracking research impact by selecting the appropriate metrics uverejnená v časopise Asian journal of andrology (IF: 2,996)

 • Osobnosť roka za významnú národnú a medzinárodnú úspešnosť v projektoch s najvyšším príjmom finančných prostriedkov na FBP
  Kolesárová Adriana, prof., Ing., PhD. koordinovala 6 národných a medzinárodných projektov v celkovej sume 228 636 Eur: medzinárodné projekty 149 202 Eur (EIT Food Hub, EIT Food RIS CELs, Erasmus+ KA2 Strategické projekty, Dunajská stratégia DS-FR) a národné projekty 79 434 eur (APVV, VEGA)

 • Knížatová Nikola, Ing. - Ocenenie rektorkou – Študentské dni nitrianskych univerzít pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentov 2021
   
 • Halo Marko, Ing. - Študentská osobnosť Slovenska akad. r. 2020/2021, kategória Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo.

 • Dupák Rudolf, Ing. - EIT Food – získanie 6 mesačnej stáže - EIT RIS Fellowships (RIS TALENTS) v Institute of Food Science, Technology and Nutrition (ICTAN-CSIC), Department of Metabolism and Nutrition, Madrid, Španielsko.

 • Benko Filip, Ing. - 1. miesto na „Young people and multidisciplinary research in applied life sciences conference“, Bioengineering Faculty of Animal Resources Timisoara v sekcii Bioengineering of Animal Resources – 2020.

 • Šimonová Nikoleta, Ing. - Čestné uznanie – 1.miesto v sekcií Nutrition, vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou na SPU v Nitre (FAPZ , FBP a FZKI).

 

2022

prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. a Ing. Tomáš Slanina, PhD. - Osobnosť roka za vývoj a inovácie
 
Ing. Filip Tirpák, PhD. - Mladá vedecká osobnosť roka
 
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. - Publikácia v najrenomovanejšom vedeckom časopise v študijnom odbore Biotechnológie
 
Ing. Eva Tvrdá, PhD. - Publikácia v najrenomovanejšom vedeckom časopise v študijnom odbore Biológia