Videá katedier

Katedra biochémie a biotechnológie

Katedra fyziológie živočíchov

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Katedra chémie

Katedra mikrobiológie

Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov

Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov