Virtuálna prehliadka

Dekanát fakulty

Ústav aplikovanej biológie (ÚAB)

Katedra fyziológie živočíchov

Ústav biotechnológie (ÚB)

Katedra biochémie a biotechnológie

Katedra mikrobiológie

Ústav potravinárstva (ÚP)

Katedra hygieny a bezpečnosti potravín

Katedra chémie

Katedra technológie a kvality rastlinných produktov

Senzorické laboratórium 

 

Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov