Zápisnice zo zasadnutí Vedeckej rady FBP

Zápisnice zo zasadnutí VR FBP sú zverejnené na Dokumentovom serveri univerzity.