Pedagogická komisia dekana

doc.Ing. Bobková Alica,PhD. - predsedníčka
e-mail: alica.bobkova@uniag.sk
prof.RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
e-mail: alena.vollmannova@uniag.sk 
prof. Ing. Kolesárová Adriana, PhD.
e-mail: adriana.kolesarova@uniag.sk 
Ing. Belej Ľubomír, PhD.
e-mail: lubomir.belej@uniag.sk 
Ing. Čapla Jozef, PhD.
e-mail: jozef.capla@uniag.sk 
doc. Ing. Bobko Marek, PhD.
e-mail: marek.bobko@uniag.sk
doc. Ing. Mendelová Andrea, PhD.
e-mail: andrea.mendelova@uniag.sk
doc. Ing. Maková Jana, PhD.
e-mail: jana.makova@uniag.sk
prof. Ing. Capcárová Marcela, PhD.
e-mail: marcela.capcarova@uniag.sk 
Ing. Ducková Viera, PhD.
e-mail: viera.duckova@uniag.sk 
Ing. Chňapek Milan, PhD.
e-mail: milan.chnapek@uniag.sk 
RNDr. Bajčan Daniel, PhD.
e-mail: daniel.bajcan@uniag.sk
doc. Mgr. Balážová Želmíra, PhD.
e-mail: zelmira.balazova@uniag.sk
Ing. Mašková Zuzana, PhD.
e-mail: zuzana.maskova@uniag.sk
prof. Ing. Lidiková Judita, PhD.
e-mail: judita.bystricka@uniag.sk 
doc. Ing. Vietoris Vladimír, PhD.
e-mail: vladimir.vietoris@uniag.sk 
Ing. Slanina Tomáš, PhD.
e-mail: tomas.slanina@uniag.sk
Ing. Lucia Mikolášová
e-mail: lucia.mikolasova@uniag.sk

 

Fakultný rozvrhár 

doc. Ing. Marek Bobko, PhD.
e-mail: marek.bobko@uniag.sk