Aktuálne informácie

vložil: Dominik Hollý

Harmonogram zápisov PhD. študentov

vložil: Dominik Hollý

Harmonogram zápisov na ak.rok 2019/2020

vložil: Dominik Hollý

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) ocenila na 54. valnom zhromaždení víťazov súťaže o najlepšiu vedeckú prácu roku 2018 mladých vedecko-výskumných pracovníkov v kategórii prác s významným teoretickým a aplikačným prínosom. Slávnostné odovzdávanie cien sa dňa 11.6.2019 konalo v kongresovej sále Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.

vložil: Dominik Hollý

Dňa 4. 6. 2019 o 9 00 a 11 30 hod. sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom druhého (inžinierskeho) stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva pri SPU v Nitre.

vložil: Dominik Hollý

Dňa 30.5.2019 sa v zasadacej miestnosti Výskumného centra AgroBioTech na SPU v Nitre uskutočnil RIS Fellowship workshop pre študentov a absolventov, ktorí sa uchádzajú o stáž v rámci prestížneho projektu EIT Food Hub vo firmách a spoločnostiach zameraných na agrosektor a potravinový systém v rámci krajín EÚ.