Stáž pre študentov v SLORD

napísal (počet komentárov: 0)

Stáž v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD) bola zriadená v januári 2014 s cieľom zlepšiť participáciu Slovenska v európskych výskumných a inovačných iniciatívach. Úlohou SLORD je zlepšiť prenos informácií medzi európskymi inštitúciami a slovenskou výskumnou komunitou, podporovať účasť slovenských inštitúcií v európskych výskumných projektoch s dôrazom na Horizont 2020. SLORD vytvára zázemie pre slovenské inštitúcie v Bruseli, mapuje výskumné a inovačné politiky, podporuje účasť Slovenska na tvorbe európskych politík, poskytuje konzultácie a zviditeľňuje slovenský výskum a jeho výsledky.
 
Stáž je určená pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. Stáž je bezplatná, v dĺžke 3 - 6 mesiacov s možným nástupom od júna 2015 do apríla 2016. 
Záujemcovia môžu poslať svoje CV a motivačný list v slovenčine a angličtine na e-mail daniel.straka@cvtisr.sk, a to do 30. apríla 2015.
 
Bližšie informáciie nájdete na web stránke
alebo v prílohe.
 

Späť