XII. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a VIII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou

napísal (počet komentárov: 0)

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej, ako aj v externej forme štúdia.

Súťažná prezentácia individuálnych a kolektívnych vedeckých prác študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia.

Späť