Medzinárodné štúdium

2. stupeň štúdia

- od akademického roku 2013/2014 sa bude FBP podieľať na výučbe ŠP Biotechnológie a Bezpečnosť a kontrola potravín spoločne s univerzitou v BOKU, Gödollö, Waršavskej univerzity, BANAT Univerisity of Timisaura, Corvinus univerzity, University of Zagreb, University of Novi Sad a Českej univerzity prírodných vied.

3. stupeň štúdia 

- na základe bilaterálnych zmlúv medzi UTP Bydgoszcz a Università degli Studi del Molise a v spolupráci s FAPZ sa na FBP organizuje  medzinárodný študijný program. “Welfare, Biotechnology and Quality of Animal Production”